Søk om støtte

Fristen er utløpt - velkommen igjen neste år!

Fyll ut søknaden med nødvendig informasjon om deg/dere og hva slags prosjekt dere ønsker støtte til.

Søknadsfrist er 28. april 2017, men send gjerne inn din søknad så tidlig som mulig.

Vilkår:
•       Søkere kan være lag, organisasjoner og private i Lier
•       Søk om støtte til utdanning, aktiviteter eller prosjekter (idrett, kunnskap, kultur, ideelt arbeid)
•       Man kan ikke få tildelt støtte 2 år på rad
•       Prosjektet/ aktiviteten skal gagne flere
•       Prosjektet/ aktiviteten ikke være kommersiell
•       Oppmøte på utdeling er en forutsetning for å få tildelt støtten
•       Brukes ikke pengene til riktig formål, må summen tilbakebetales i sin helhet

 

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook